Home » กิจกรรม (page 23)

กิจกรรม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับเหล่ากาชาดจัง ...

Read More »

ในวันที 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรีย ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่ง ...

Read More »

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

เวลา 8.30 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  ...

Read More »

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรุ้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์ สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจามแนวพระราชดำริ กอ.รมน

Read More »

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียน ...

Read More »

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก

Read More »

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(SMART)โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ SMART สตูลวิทยา ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1/8 ,1/9, 2/7, 2/8, 3/7 และ 3/8 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMTE ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

Read More »

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมหลังเก่า

ดูรูปภาพ –> ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More »