Home » กิจกรรม (page 30)

กิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ถ้ำภูผาเพชร

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส ...

Read More »

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส ...

Read More »

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ของ ศ.อ.บ.ต “สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์เยาวชนคนรุ่นใหม่ จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี นางวริษา ศิริพฤกษานุกูล ผู้อำนวยการส่วนการผลิตและประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. คณะวิทยากร ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส & รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 นักเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมนัก ...

Read More »

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษามลายู วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ค่ายเสริมสร้างทักษะนักเรียนแกนนำเพื่อ ผลิตสื่อ/คำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบธงสีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยาและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ขอขอบคุณรุ่นพี่ ม.๑ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ที่มอบม้านั่งหินอ่อนจำนวน ๑๐ ชุด

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ขอขอบคุณรุ่นพี ...

Read More »

๑ สิงหาคม วันคล้ายวันก่อนต้งโรงเรียนสตูลวิทยา

๑ สิงหาคม วันคล้ายวันก่อนต้งโรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการแสดง หน้ากากนักร้อง

Read More »

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ...

Read More »