Home » กิจกรรม (page 30)

กิจกรรม

ประกาศผลกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษามลายู วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ค่ายเสริมสร้างทักษะนักเรียนแกนนำเพื่อ ผลิตสื่อ/คำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบธงสีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยาและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ขอขอบคุณรุ่นพี่ ม.๑ โรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๒๖ ที่มอบม้านั่งหินอ่อนจำนวน ๑๐ ชุด

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ขอขอบคุณรุ่นพี ...

Read More »

๑ สิงหาคม วันคล้ายวันก่อนต้งโรงเรียนสตูลวิทยา

๑ สิงหาคม วันคล้ายวันก่อนต้งโรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการแสดง หน้ากากนักร้อง

Read More »

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ...

Read More »

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา รุ่น3 ศึกษาดูงาน ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครื่อข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านหัวหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Read More »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ STW conservative Math camp 2017 ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล สะทิงพระ จังหวัดสงขลา

Read More »