Home » กิจกรรม (page 20)

กิจกรรม

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ (SMART) มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Reading Aloud Clinic Camp) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.2/7 และ 2/8 ณ เสรีแกรนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักกเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียน ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี ...

Read More »

ศูนย์ AFS โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม AFS อาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 กันยายน 2561 มูลนิธิเอเอฟเอสประเ ...

Read More »

ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษามลายู โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยศูนย์เครือข่ายพั ...

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 18 ก.ย 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ...

Read More »

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันท ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ high score ติวเข้มภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากล ...

Read More »