Home » กิจกรรม (page 10)

กิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

วัฒนธรรมวินิต

 วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยิ ...

Read More »

โครงการ ศิลป์ สร้าง สื่อ

วันที่ 25-26 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนส ...

Read More »

โครงการเพิ่มทักษะ​อาชีพ​ สร้างงาน​ สร้างรายได้​ มุ่งสู่อาชีพสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค

       วันเสาร์ที่  25 มกราคม 2563นายอรุณ​ โต๊ะห​วันหลง​ ผู้ ...

Read More »

STWRUN 2020

ท่านใดสนใจสมัครวิ่งSTWRUN 2020วิ่ง ปั่น เล่น จิบน้ำชาเพื่อน้ ...

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยกา ...

Read More »

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา จัด กิจกรรมว ...

Read More »

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่  21 มกราคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษ ...

Read More »

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ การฝึกทักษะฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ...

Read More »

ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น รองชนะเลิศอั

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ...

Read More »