Home » กิจกรรม (page 21)

กิจกรรม

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันท ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ high score ติวเข้มภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยากล ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ่อเจ็ดลูก ท่าเทียบเรือปากบารา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจั ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองถลาง เพื่อศึกษาดูดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์สอนที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

Read More »

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล ...

Read More »

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กล่มุสาระวิทยาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง “ตามติดชีวิตเคย…เคย” ของทีม เด็กสร้างหนัง 2 โรงเรียนสตูลวิทยา และได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวด “ภาพยนตร์สั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 4” ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

Read More »

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดสตูล จัดโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม 100 ปี

Read More »

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

Read More »