Home » กิจกรรม (page 22)

กิจกรรม

โรงเรียนสตูลวิทยา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์. ติวเข้มเตรียมสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์. ตั้งแต่วันที 2-24 ส.ค.61 เวลา 07.40-08.30 ณ. ห้อง 221

Read More »

งานบุคคล แนะนำการกรอกข้อมูลในประวัติการปฎิบัติงาน logbook วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 134

Read More »

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Read More »

วันที่ 6 สิงหาคม​ 2561​ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนสตูลวิทยา “บานบุรีเกมส์​ 61” ​

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 6 สิงหาคม​ 2561​ นายมาโนช มณีวิทย์ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีต้อนรับสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยมีคณะผู้บริหารจำนวน 30 คน ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการโครงการ To Be Number One และการบริหารจัดการด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสตูลวิทยา 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีต้อนรับสหวิทยาเ ...

Read More »

โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ พบประชาชน จังหวัดสตูล จุดที่ ๕ อำเภอเมืองสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการกระทรวงศึกษาธ ...

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท จากการร่วมแข่งขันโดรน ศึกปีกหมุน ประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยบีเอส 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียนโรงเรียนสตูลว ...

Read More »

24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 25 ...

Read More »

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หอสมุดกลางโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของ สพฐ. ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกร “

โรงเรียนสตูลวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 หอสมุดกลางโ ...

Read More »

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยานำนักเรียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา  และศิปวัฒนธรรม กิจกรรมพหุวัฒนธรรมอำเภอเมืองสตูล

 

Read More »