Home » กิจกรรม (page 18)

กิจกรรม

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More »

23 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น(งานนอกหลักสูตรร่วมกับงานจราจร) และเกียรติบัตรรางวัลรายการตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการติวเข้ม O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 17 มกราคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 12 มกราคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีกับนายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปาริชาติ บำราญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข รุ่นที่8 จาก รมต. กระทรวงศึกษาธิการ

Read More »

6 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ต้อนรับกษัตริย์ DYTM Tuanku Raja Muda Perlis dan DYTM Tuanku raya Puan Muda ในโครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างไทย-มาเลเซีย โครงการดังกล่่าวมีการเปิดตัวและส่งเสริมกีฬา Woodball โลกในปี 2020

Read More »

5 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมฝึกกีฬา Woodball และ Dogeball ร่วมกับคณะครูจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมพุทธบุตร โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม จัดกิจกรรมเมาลิดิ้นนบี และกิจกรรมอาชูรอ ณ หอประชุมเก่า โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

Read More »