Home » Blog Pagepage 29

Blog Page

นำเสนอโครงงานนักเรียน​โครงการ​ห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 (รอบที่ 1)

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

อบรมรเทคนิคปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

โครงการ stw to be number one

การอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำในโรงเรียน โครงการ stw to be numbe ...

Read More »

การค้นหาภาพโดยการสแกนใบหน้า งานวิ่ง STWRUN 2020

การค้นหาภาพโดยการสแกนใบหน้า อีกวิธีการหนึ่งของการค้นหาภาพวิ่ ...

Read More »

จัดพิธีรับมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักเรียนจากผลการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยนายอรุณ โต๊ ...

Read More »

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง ...

Read More »

ชนะเลิศการแข่งขัน โฟล์คซอง เครือข่ายสายส่งจังหวัดสตูล

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผลการแข่งขัน โฟล์คซอง เครือข่ายสายส่ง ...

Read More »

ประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนชั้น ...

Read More »

วิทยากรอบรมการป้องกันตนเอง

21 ก.ย.63 แกนนำทูบีฯสตูลวิทยา เป็นวิทยากรอบรมการป้องกันตนเอง ...

Read More »

กิจกรรมค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์​ เครือข่ายภาคใต้​ตอนล่าง

นักเรียนโครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE ม.ปลาย เข้าร ...

Read More »