Home » Blog Pagepage 50

Blog Page

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

Read More »

นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ไปแข่งขันกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทย์ ปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read More »

12​ ก.พ. 62​ นายเจริญ​ จุลนันโท​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา​ มอบเกียรติ​บัตร​แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมช่วงชั้นที่​ 3และ​ ช่วงชั้นที่​ 4

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.-ประกาศebiddingดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาดาวน์โหลด 4.แบบรู ...

Read More »

คำสั่งเยี่ยมบ้านและรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งเยี่ยมบ้านและรายงานบ้าน (PDF)ดาวน์โหลด คำสั่งเยี่ยมบ้า ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการลูกพระยาไม่พึ่งพายาเสพติด(โรงเรียนสีขาว) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 30 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทวี จูมทอง ได้รับโล่เกียรติคุณ สมาคมศรีสโตย ต้นแบบผู้นำติตอาสาเพื่อการแบ่งปัน จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 25 มกราคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Read More »

23 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น(งานนอกหลักสูตรร่วมกับงานจราจร) และเกียรติบัตรรางวัลรายการตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการติวเข้ม O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2562 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »