Home » Blog Pagepage 40

Blog Page

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ จริยธรรม คุณธรรม พหุวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ได้จัด กิจกรรมตอบปัญหาทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย (SMTE) จัด โครงการ​ศึกษา​แหล่ง​เรียนรู้​ของโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม​ SMTE​ กรุงเทพ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

Read More »

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมด้วยนายสมยศ แสงอรุณ และนางตรีนุช ทิศเมือง พาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานโดมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

Read More »

วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนออกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน และชมภาพยนตร์ฉลอง 25 ปี เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ ณ ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสตูล

Read More »

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากร สอนภาษามลายู

Read More »

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

Read More »

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิทยากร สอนวิชามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูมลายู (*หมายเหตุ ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาสมัคร *)

Read More »

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู ประาศวันที่ 15 พ.ย. 2562 *ใหม่*

Read More »

การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู

มลายูดาวน์โหลด

Read More »