Home » Blog Pagepage 28

Blog Page

การแสดงระบำว่าวควาย ชุดการแสดง ทุ่งนา สู่เวหา ศิลปะแต้มฟ้าแห่งเมืองสตูลในโครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวธรณีสตูล

วันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คุณครูจิ ...

Read More »

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา ส่งนักเรียนเข้ ...

Read More »

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นาย ...

Read More »

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีที่นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าสู่โครงการเยาวชนเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS)

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยนายอรุณ ...

Read More »

การทดลองเปิดเรียน Onsite

Read More »

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานใ ...

Read More »

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครู

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยนายอรุณ โต ...

Read More »

ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ SMTE

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย(SMTE) จัด ...

Read More »

สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ศูนย์ AFS เขตสตูล โรงเรียนสตูลว ...

Read More »

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม 1 สิงหา ...

Read More »