Home » กิจกรรม (page 35)

กิจกรรม

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมค่าย STW TO BE NUMBER ONE อาสาพัฒนา ปีการศึกษา 2559 21-22 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านป่าพน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

Read More »

จิตอาสา ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมทำความดีบริจาคสิ่งของอาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

จิตอาสา ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา นำโดยคุณครูญาณ ...

Read More »

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมงานวันครู “วันครูสตูล” 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคสตูล

คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมงานวันครู “ ...

Read More »

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารืวมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ เทศบาลฉลุง

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมรณรงค์การรู้กฏจราจรในวันเด็ก ณ ...

Read More »

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมเมาลิดิ๊ลนาบี

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัด กิจกรรมเมาลิดิ๊ล ...

Read More »

วันที่ 30 ธันวาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมทำบุญ ...

Read More »

• วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสตู ...

Read More »

• ยินดีกับครูจริยกร ประกอบชัยชนะ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับจังหวัด “ครูดีศรีสตูล” ประจำปี 2560

Read More »

ยินดีกับครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559

ยินดีกับครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ ...

Read More »

• วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ท่านรองผู้ว่าฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล – จังหวัดสตูล เตรียมแผนป้องกันภัยพิบัติ นำเจ้าหน้ ...

Read More »