Home » กิจกรรม (page 33)

กิจกรรม

นักเรียนโครงการห้องเรียน SMART ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560

Read More »

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

• นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระว่างวันที่21- 25. มีนาคม 2560

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเร ...

Read More »

นักเรียนเข้าร่วมการอบรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน 2560

วันที่ 13 -15 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยานำโดยครูสุริยา บี ...

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2017

วันที่ 18 -20 มีนาคม 2560 โดยครูนายูลา ดาเลาะ นำนักเรียนโรงเ ...

Read More »

วันที่ 19 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเช้านี้@สันหลังมังกร ตันหยงโป ค่าย BahasaMelayuBahasaAsean Camp 2017 ForeignLanguaggeDepartment Satunwitta School

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 19 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต ...

Read More »

ผลการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

โครงการนิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 25 ...

Read More »

เลือกตั้งสภานักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ใน วันพฤหัสบดี ท ...

Read More »

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ “

ภาพบรรยากาศงาน STW Open House 2017 “บานบุรีวิชาการ  ...

Read More »

• วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดติว O-net ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระภาษาไทยจัดติว O-net ...

Read More »