Home » Author Archives: admin (page 50)

Author Archives: admin

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดี ...

Read More »

นายภาคินทร์  เมืองปัญโญ  รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแส ...

Read More »

ศูนย์ AFS โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม AFS อาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 กันยายน 2561 มูลนิธิเอเอฟเอสประเ ...

Read More »

ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษามลายู โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยศูนย์เครือข่ายพั ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงกา ...

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมความรู้ให้กับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โครงการวัยรุ่นไทยรู้ทันภัยเงียบบนโลกออนไลน์  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้อง โสต และ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 18 ก.ย 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ...

Read More »

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ...

Read More »

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล รายวิชาการจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย  การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 เรื ...

Read More »

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันท ...

Read More »