Home » Author Archives: admin (page 50)

Author Archives: admin

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน MS PowerPoint 2016 ในงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร โดย มีผู้ควบคุมและฝึกสอน ได้แก่ครูนายูลา ดาเลาะ

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English and Culture Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ จำนวน ๔๗ คน ณ SMK Bandar Tasek Mutiara รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561

Read More »

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตา ...

Read More »

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตูลวิทยาได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ณ วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองจังหวัดสตูล

Read More »

รางวัลยุวชนประกันภัยปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสั้น/เพลง/ศิลปวัฒนธรรม

Read More »

นักเรียนม1 และ ม2 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 22-23 ก.พ.61

Read More »

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วม่กับสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

สภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาจัดเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 บรรยากาศอบรมและเลือกตั้งสภานักเรียน

Read More »

20 ก.พ.61 โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 12561 จาก สพม.16

Read More »

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »