Home » Author Archives: admin (page 50)

Author Archives: admin

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (AFS) รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)

Read More »

26 มิถุนายน 2561 วันยาเสพติดโลก โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read More »

ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (AFS) รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) เขตสตูล (โรงเรียนสตูลวิทยา)

1.ประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 2. ประเภททุนทั่วไป 3. ประเภททุ ...

Read More »

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับครูพนิดา สานิง ที่ย้ายมาจากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับครูพนิด ...

Read More »

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เรื่อง               รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ...

Read More »

เอกสาร กยศ

เอกสาร กยศ 1. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ ...

Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการละศีลอดสัมพันธ์ ฮิจญ์เราะศักราช 1439

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการละศีลอดสัม ...

Read More »

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก​ (STW)​ 31 พฤษภาคม 2561

Read More »

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

Read More »