Home » Author Archives: admin (page 60)

Author Archives: admin

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณ หน้าเสาธง

Read More »

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ เรียนสตูลวิทยาดี๊ดี มีความสุข และโต้คารม มัธยมศึกษา ญัตติ เรียนสายสามัญดีกว่าสายอาชีพ

Read More »

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้เกียรติมาพบ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอบรมแกนนำ STW to be number one ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อบ้านเราดี๊ดีมีแต่สันติสุข ระดับจังหวัดชายแดนใต้

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

วันนี้ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณหอประชุมหนึ่งร้อยปี โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมการทำดอกไม้จัน โดยมีนักเรียนจำนวนร้อยกว่าคนเข้าร่วม

Read More »

15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ณ มัสยิดบุเก็ตบุหงา

15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพัน ...

Read More »

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรมิตา สมัครพงศ์ ได ...

Read More »

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครูแต่ละประเภทแก่นักเรียน

Read More »

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสตูลวิทยาทำพิธีประดับเข็มแก่สภานักเรียนชุดใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนชุดเก่า

Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และ ร่วมรำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้คร ...

Read More »