Home » ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

14 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ

Read More »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

Read More »

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานศิลปะ “สร้างศิลป์คิดถึงพ่อ” โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรั้วโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสตูลวิทยาได้ดำเนินการโครงการอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีวิทยา ศูนย์ สอวน. ค่ายที่ ๑ รุ่น ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

  ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More »

วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนแกนนำจิตอาสา Leader Camp เพื่อสืบสานพระราชปณิธานหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน นักเรียนแกนนำ”นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์” จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ. ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค.2560. ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. สงขลา

Read More »