Home » ประชาสัมพันธ์ (page 10)

ประชาสัมพันธ์

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสัมคมรีไซเคิลเทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใ ...

Read More »

17​ พ.ย. 61 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาศักยภาพ​การจัดการเรียนรวม​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)​ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง ...

Read More »

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักกเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียน ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดี ...

Read More »

นายภาคินทร์  เมืองปัญโญ  รับมอบโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแส ...

Read More »

ศูนย์ AFS โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม AFS อาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 กันยายน 2561 มูลนิธิเอเอฟเอสประเ ...

Read More »

ภาพกิจกรรม English Camp 21 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 100 ปี

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 21 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษามลายู โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยศูนย์เครือข่ายพั ...

Read More »