Home » Uncategorized » สถิติครูนักเรียน

สถิติครูนักเรียน

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวน ชาย 39   คน หญิง 63  คน รวมทั้งหมด 102  คน

ข้อมูลนักเรียน

 ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
174
181
355
9
ม.2
172
181
353
9
ม.3
151
147
298
9
รวมมัธยมต้น
497
509
1,006
27
ม.4
68
169
237
7
ม.5
54
151
205
7
ม.6
66
162
228
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
188
482
670
20
รวมทั้งหมด
685
991
1,676
47

 

x

Check Also

ผลการสอบแข่งขัน/ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย จำน ...