Home » Author Archives: admin

Author Archives: admin

14 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ

Read More »

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560

Read More »

ตารางเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

Read More »

ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคการใช้เครื่องมือ โปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ ...

Read More »

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานศิลปะ “สร้างศิลป์คิดถึงพ่อ” โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรั้วโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสตูลวิทยาได้ดำเนินการโครงการอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีวิทยา ศูนย์ สอวน. ค่ายที่ ๑ รุ่น ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

  ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More »