Home » Author Archives: admin (page 20)

Author Archives: admin

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง                การพัฒนาบทเรียนคอม ...

Read More »

กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ให้กับนักเรียนชั้น ม.2/7 และ ม.2/8

วันที่ 24-28 มีนาคม 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – ...

Read More »

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครร้านขายอาหารและเ ...

Read More »

ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม(SMTE) โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน

วันที่ 14 -16 มีนาคม 2561 ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสต ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน MS PowerPoint 2016 ในงาน MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร โดย มีผู้ควบคุมและฝึกสอน ได้แก่ครูนายูลา ดาเลาะ

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ (English and Culture Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ , ๒/๙ และ ๓/๙ จำนวน ๔๗ คน ณ SMK Bandar Tasek Mutiara รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561

Read More »

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 2 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตูลเข้ารับการประเมินโรงเรียนตา ...

Read More »

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสตูลวิทยาได้ร่วมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ณ วัดชนาธิปเฉลิม อำเภอเมืองจังหวัดสตูล

Read More »

รางวัลยุวชนประกันภัยปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสั้น/เพลง/ศิลปวัฒนธรรม

Read More »

นักเรียนม1 และ ม2 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 22-23 ก.พ.61

Read More »