ข่าวสาร
Home » Author Archives: admin (page 10)

Author Archives: admin

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับครูพนิดา สานิง ที่ย้ายมาจากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับครูพนิด ...

Read More »

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตูลวิทยา

เรื่อง               รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ...

Read More »

เอกสาร กยศ

เอกสาร กยศ 1. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ ...

Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการละศีลอดสัมพันธ์ ฮิจญ์เราะศักราช 1439

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการละศีลอดสัม ...

Read More »

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก​ (STW)​ 31 พฤษภาคม 2561

Read More »

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

Read More »

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  เรื่อง ออกแบบ งานมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 5.5  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 4  โรงเรียนสตูลวิทยา   จังหวัดสตูล

ชื่อผลงาน          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้  รายวิชา เทค ...

Read More »

แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน สตูลวิทยา นำออกกำลังกายเพื่อความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ ต้านภัยยาเสพติด

Read More »

ตัวแทนศิษย์เก่าสตูลวิทยา 2512 ขอบริจาคเงินเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา

วันที่ 17 พ.ค.2561 นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บ ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษ ...

Read More »