ข่าวสาร
Home » Uncategorized

Uncategorized

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูลรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

รายระเอียดภาพรวมทั้งหมดห้องเรียนพิเศษ ม.1ห้องเรียนพิเศษ ม.4ห ...

Read More »

รางวัลแห่งความภูมิใจ

Read More »

ทำเนียบผู้บริหาร

นายมาโนช มณีวิทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา นายเจร ...

Read More »

นักเรียนดีเด่น

Read More »

ผลการสอบแข่งขัน/ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย จำนวน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 60 มหาวิทยาลัยราช ...

Read More »

นักเรียน

Read More »

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ดอกบานบุรี

Read More »

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให ...

Read More »

เครือข่ายผู้ปกครอง

Read More »

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายวิทชัย  อรุ่ณอร่ามศักดิ์      ประธานกรรมการ 2. นายมนัส ...

Read More »