Home » ประชาสัมพันธ์ (page 20)

ประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานศิลปะ “สร้างศิลป์คิดถึงพ่อ” โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรั้วโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสตูลวิทยาได้ดำเนินการโครงการอบรมนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาชีวิทยา ศูนย์ สอวน. ค่ายที่ ๑ รุ่น ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

  ดูรูปภาพทั้งหมด

Read More »

วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่าย English Camp สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ EAP ณ ไอดี เรซิเด้นท์ ภูเก็ต

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนแกนนำจิตอาสา Leader Camp เพื่อสืบสานพระราชปณิธานหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถนนนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน นักเรียนแกนนำ”นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์” จัดโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ. ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค.2560. ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. สงขลา

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ค่าย STEM EDUCATION ให้กับนักเรียนชั้น ม4/1 และ ม.5/1 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ เลคเทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

Read More »

วันที่ 28-29 กันยายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมโครงการนักข่าว นักพูด ดีเจ (เยาวชนคนรุ่นใหม่) โดยสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท สตูล ร่วมกับ โรงเรียนสตูลวิทยา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตูลวิทยา (นักข่าว/ดีเจ  มืออาชีพ คุณก็ทำได้)

Read More »

วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับครูนวลน้อย ลิ้มซ้าย และ ครูวชิรา อังโชติพันธุ์

Read More »