ข่าวสาร
Home » Author Archives: admin (page 39)

Author Archives: admin

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสตูรสสวท. (SMTE : Science Math Technology and Environment)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต ...

Read More »

ต้อนรับครูคนใหม่ คุณครูสุวิมล เซี่ยห้วน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับครูคนใ ...

Read More »

รับประกาศนียบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

ยินดีกับ คุณครูซ าการียา ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลเชิดชูเกีย ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้โรงเรียนสตูลวิทยาจาก ตัวแทนรุ่นบานไม่รู้โรย (ศิษย์เก่าสตูลวิทยา )

วันที่ 28 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเครื่องชั่งน้ำหนั ...

Read More »

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟฟิก วิชา ว30201 ฟิสิกส์ 1

ผลงานทางวิชการ Graphic

Read More »

สอบกลางภาค

สอบกลางภาควันที่ 9 – 13 มกราคม 2560

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Read More »