Home » ผลงานนักเรียน (page 51)

ผลงานนักเรียน

ตัวแทนระดับภาค รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 ได้แก่. นายก่อพงศ์ ชูแสง ครูผู้ฝึกสอน นายพงษ์ศักดิ์ คงสง

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รายการ ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน  ...

Read More »

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษาแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษาแข่งขันตอบปัญหารัฐ ...

Read More »

PRE O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 14 ธันวาคม 2559

PRE O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559   ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสต ...

Read More »

โรงเรียนสตูลรับป้าย โครงการครอบครัวพอเพียง สถานศึกษาและชุมชน กิจกรรม สร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

โรงเรียนสตูลรับป้าย โครงการครอบครัวพอเพียง สถานศึกษาและชุมชน ...

Read More »

จารึกความดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษในมุมมองของข้าพเจ้า

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ...

Read More »

นายสิงหาสน์ อัมโร นักเรียนชั้น Study in Southeast Korea Program for Thailand student

นายสิงหาสน์ อัมโร นักเรียนชั้น ม.6/7 1. ได้รับคัดเลือกเข้าร่ ...

Read More »

ชนะการแข่งขันทักษะการอ่าน ภาษาเกาหลี

นางสาว อรณี สันหลี นักเรียนชั้น ม.6/7 ชนะการแข่งขันทักษะการอ ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงานของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 20 กันยายน 2559 กิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงานของชมรมถน ...

Read More »

ชนะเลิศอันดับสามระดับประเทศในการประกวดภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 7 พฤศจิกายน2559 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล ...

Read More »

รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม

นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา นายชวลิต สดชื่น ได้รับรางวัลชนะเลิ ...

Read More »