Home » ผลงานนักเรียน (page 40)

ผลงานนักเรียน

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษามลายู ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม ...

Read More »

• ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเราแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดเขตพื้นที่ฯในแต่ละระดับชั้น

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเจริญ จุลนันโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูล ...

Read More »

• วันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมให้ความรู้ในวันอาเซียน แก่นักเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา ...

Read More »

วันที่19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี ได้รับเงินรางวัล 6000 บาท โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครที่ปรึกษา

วันที่19 สิงหาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนสตู ...

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภายใต้แนวคิด One School One Classroom One Subject ๑:๑:๑ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับผลสัมฤิทธิ ...

Read More »

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนสตูลวิทยาชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ ในการประกวดเรียงความในงานกิจกรรมสัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง นักเรียนสตูลวิทยาชนะเลิศอันดับที่ 1 แ ...

Read More »

กิจกรรม 11สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

Read More »

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษาจัดกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน

Read More »

กิจกรรมของสภานักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

Read More »

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ถ้ำภูผาเพชร

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกส ...

Read More »