Home » ผลงานนักเรียน (page 20)

ผลงานนักเรียน

29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานศูนย์AFS เขตสตูล ได้พบและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนที่เข้าสอบ โครงการ AFS ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรงรุ่นที่ 59 (2563-2564) ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัด “กิจกรรมอาซูรอ เมาลิดิ้นนาบี” ภายใต้โครงการจริยธรรม คุณธรรม พหุวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน สตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More »

27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร และให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนสามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตามกฎระเบียบ โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทันศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ จริยธรรม คุณธรรม พหุวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ได้จัด กิจกรรมตอบปัญหาทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย (SMTE) จัด โครงการ​ศึกษา​แหล่ง​เรียนรู้​ของโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม​ SMTE​ กรุงเทพ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

Read More »

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา พร้อมด้วยนายสมยศ แสงอรุณ และนางตรีนุช ทิศเมือง พาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานโดมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

Read More »

วันจันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสตูลวิทยา นำนักเรียนออกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน และชมภาพยนตร์ฉลอง 25 ปี เมเจอร์ซีนีเพลกซ์ ณ ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสตูล

Read More »

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยงานแนะแนว จัดโครงการเพื่อน้องสตูลวิทยา นักเรียนชั้น ม.3, ม.5, และม.6 ได้มีโอกาสได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์ของโรงเรียนสามท่าน ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิต

Read More »

๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »