Home » กิจกรรม (page 3)

กิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลงผู้อำนวยกา ...

Read More »

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

       วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้ ...

Read More »

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีมอบเงินอ ...

Read More »

มอบซากาตแก่นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

28 ตุลาคม 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยกา ...

Read More »

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่ว ...

Read More »

อบรมรเทคนิคปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

โครงการ stw to be number one

การอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำในโรงเรียน โครงการ stw to be numbe ...

Read More »

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง ...

Read More »

ชนะเลิศการแข่งขัน โฟล์คซอง เครือข่ายสายส่งจังหวัดสตูล

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผลการแข่งขัน โฟล์คซอง เครือข่ายสายส่ง ...

Read More »