Home » Author Archives: admin (page 77)

Author Archives: admin

แสดงความยินดี

Read More »

แสดงความยินดี

Read More »

• วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสตู ...

Read More »

• ยินดีกับครูจริยกร ประกอบชัยชนะ ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับจังหวัด “ครูดีศรีสตูล” ประจำปี 2560

Read More »

ยินดีกับครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้เลื่อนวิทยะฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2559

ยินดีกับครูวีระศักดิ์ พัทบุรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ ...

Read More »

• วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ท่านรองผู้ว่าฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล – จังหวัดสตูล เตรียมแผนป้องกันภัยพิบัติ นำเจ้าหน้ ...

Read More »

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โปรแกรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนห้อง ...

Read More »

• สรุป ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดระนอง ของโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประธานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดระนอง เยี่ยมชมบู๊ท สพม.เขต 16

Read More »

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ได้แก่ นายสิงหาสน์ อัมโร ครูผู้ฝึกสอน นายสัมฤทธิ์ สิงห์แก้ว

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม ...

Read More »