Home » Author Archives: admin (page 42)

Author Archives: admin

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดสอบธรรมศึกษา​ แม่กองธรรมสนามหลวง​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน (Networking Programme) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในโอกาสต่อไป

โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 โรง ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ (SMART) มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Reading Aloud Clinic Camp) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.2/7 และ 2/8 ณ เสรีแกรนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสัมคมรีไซเคิลเทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ใ ...

Read More »

17​ พ.ย. 61 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​พัฒนาศักยภาพ​การจัดการเรียนรวม​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ จังหวัด ตรัง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดศึกษาแหล่งเรียน ...

Read More »

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)​ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง ...

Read More »

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักกเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียน ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

  วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดี ...

Read More »