Home » Author Archives: admin (page 32)

Author Archives: admin

กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

       วันที่ 30 พฤศจิกายน  – 1 ธันวาคม  2562 ฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

โครงการสร้างความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นการติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยกา ...

Read More »

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา บรรยายธรรม และละครคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วารสารประชาสัมพันธ์

Read More »

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ร่วมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รูปแบบคลิปสั้น โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)

Read More »

29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานศูนย์AFS เขตสตูล ได้พบและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนที่เข้าสอบ โครงการ AFS ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรงรุ่นที่ 59 (2563-2564) ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา จัด “กิจกรรมอาซูรอ เมาลิดิ้นนาบี” ภายใต้โครงการจริยธรรม คุณธรรม พหุวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน สตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด

Read More »

27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎจราจร และให้ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนสามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตามกฎระเบียบ โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทันศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ จริยธรรม คุณธรรม พหุวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ได้จัด กิจกรรมตอบปัญหาทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย (SMTE) จัด โครงการ​ศึกษา​แหล่ง​เรียนรู้​ของโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม​ SMTE​ กรุงเทพ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

Read More »