Home » Author Archives: admin (page 23)

Author Archives: admin

แผนที่งานกาชาด

Read More »

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีมอบเงินอ ...

Read More »

มอบซากาตแก่นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

28 ตุลาคม 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

ต้อนรับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้มีโอกาสต้อน ...

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยกา ...

Read More »

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่ว ...

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ​การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (The Geometer’s Sketchpad: GSP)​

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

นำเสนอโครงงานนักเรียน​โครงการ​ห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 (รอบที่ 1)

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

อบรมรเทคนิคปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

โครงการ stw to be number one

การอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำในโรงเรียน โครงการ stw to be numbe ...

Read More »