Home » Author Archives: admin (page 22)

Author Archives: admin

ยินดีกับครูฉุดดีน สันง๊ะ ได้รับเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินด ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโ ...

Read More »

ตารางสอบกลางภาคเรียน 2/2563

Read More »

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

Read More »

ข้อมูลนักเรียนเรียนดี

Read More »

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดสตูล

25 ธันวาคม 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป ...

Read More »

โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัคร Pre-test SORWOR ปีการศึกษา 2563 ระเบียบการสมั ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลงผู้อำนวยกา ...

Read More »

ทดสอบ

Read More »

ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

Read More »