Home » ประกาศโรงเรียน (page 3)

ประกาศโรงเรียน

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 2/2565 ม 3 และ ม.6

Read More »

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 ...

Read More »

รับสมัครการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

รับสมัคร

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว

รายละเอียด

Read More »

ประกาศ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเ ...

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อ

Read More »

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฎิบัติหน้าที่สอน ครูพละ 1 อัตราปฎิบัติหน้าที่สอน ครูภาษามลา ...

Read More »

ตารางนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

รายละเอียด

Read More »

ปฏิทินสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

Read More »

คำสั่งคุมสอบ 1/2565

คำสั่ง

Read More »