Home » ประกาศโรงเรียน (page 10)

ประกาศโรงเรียน

STWRUN 2020

ท่านใดสนใจสมัครวิ่งSTWRUN 2020วิ่ง ปั่น เล่น จิบน้ำชาเพื่อน้ ...

Read More »

รับสมัครนักเรียนใหม่

รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2 ...

Read More »

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากร สอนภาษามลายู

Read More »

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งวิทยากร สอนวิชามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูมลายู (*หมายเหตุ ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาสมัคร *)

Read More »

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู ประาศวันที่ 15 พ.ย. 2562 *ใหม่*

Read More »

การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู

มลายูดาวน์โหลด

Read More »

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลางเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล

การสร้างข้อสอบ-สตูล-สไลด์ดาวน์โหลด ผังข้อสอบดาวน์โหลด บัตรข้ ...

Read More »

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/62

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 162ดาวน์โหลด [embeddoc url=”ht ...

Read More »