Home » ประกาศโรงเรียน (page 11)

ประกาศโรงเรียน

กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษามลายู ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

Read More »

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

คู่มือ ว21 สพฐดาวน์โหลด ตัวอย่าง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ส่วนที่ ...

Read More »

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ สพฐ.ดาวน์โหลด

Read More »

ผลการคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2562 

ประกาศคัดเลือกผู้ขายอาหารปี2562ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

food2562ดาวน์โหลด

Read More »

ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 

Read More »

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2562

foodดาวน์โหลด [embeddoc url=”http://www.stw.ac.th/wp-c ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาเรื่องการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

[embeddoc url=”http://www.stw.ac.th/wp-content/uploads ...

Read More »