Home » ผลงานนักเรียน (page 5)

ผลงานนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนเรียนดี

Read More »

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดสตูล

25 ธันวาคม 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป ...

Read More »

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลงผู้อำนวยกา ...

Read More »

มอบเงินรางวัลการแข่งขันประกวดหนังสั้นชนะเลิศระดับจังหวัดและรองชนะเลิศอันดับ 2

สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภ ...

Read More »

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

       วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้ ...

Read More »

พิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยกา ...

Read More »

มอบทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีมอบเงินอ ...

Read More »

มอบซากาตแก่นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา

28 ตุลาคม 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

ต้อนรับนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้มีโอกาสต้อน ...

Read More »

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยกา ...

Read More »