Home » ประกาศ (page 5)

ประกาศ

คู่มือการจัดทำโครงการประจำปีการศึกษา2563

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษฉบับที่ 1

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาเรื่องการจัดจ้างเวรยามรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยาเรื่องการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิ ...

Read More »

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครร้านขายอาหารและเ ...

Read More »

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการ ...

Read More »

ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษ ...

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรภาษาจีนแบบรายเดือนเหมาจ่าย

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร ...

Read More »