Home » ประกาศ (page 7)

ประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

Read More »

ลงทะเบียนเรียนซ้ำสำหรับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2565

นักเรียนที่ลงทะเบียนก่อนเวลา 8.00 น ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ใ ...

Read More »

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2566

ใบสมัคร

Read More »

เรียกนักเรียนในลำดับสำรองเป็นตัวจริง การสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ประเภทก้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

รายชื่อ

Read More »

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา สุขศึกษา พละศ ...

Read More »

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังคมศึกษา สุขศึกษา พละศ ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน

รายละเอียด

Read More »

ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

Read More »

แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เม ...

Read More »

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ ชุมนุม แนะแนว บำเพ็ญประโยชน์ สังคมศึกษา สุขศึ ...

Read More »