Home » Author Archives: admin (page 11)

Author Archives: admin

เรียกนักเรียนในลำดับสำรอง การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMART ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาปีที่ 2565 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียด

Read More »

แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

Read More »

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตูลวิทยา

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ...

Read More »

ผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ม.3 และ ม.6  ภาคเรียนที่ 2/2564

การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พละศึกษา ภาษาไทย ภาษาต่างประ ...

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 และลิ้งแจ้งกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลิ้งแจ้งกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 และลิ้งแจ้งกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลิ้งแจ้งกรณีมีปัญหาไม่สามารถเข้าสอบได้

Read More »

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การงานอาชีพ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษา พละศึกษา ภาษา ...

Read More »

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2565

ชั้นประถมศึกษาที่ 4 ชั้นประถมศึกษาที่ 5 ชั้นประถมศึกษาที่ 6 ...

Read More »

ประกาศ โรงเรียนสตูลวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด ชั้นมัธยมศึกษาปี ...

Read More »

แนะแนว

นางเกษรา หัสมา ครู ค.ศ.2 หัวหน้าแนะแนว น.ส.กัตติกา กรดดำ ครู ...

Read More »