Home » Author Archives: admin (page 9)

Author Archives: admin

ผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ภา ...

Read More »

ผลการสอบแก้ตัวชั้น ม.1 2 4 5 แก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)แน ...

Read More »

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับการพิจารณา โดยวิธีการคัดเลือก

Read More »

ผลการสอบแก้ตัวชั้น ม.1 2 4 5 แก้ตัวครั้งที่ 1/2563 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิตศาสตร์ภาษาต่างประเทศเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)แน ...

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสตูลแข่งขันฟุตซอลในรอบโซนภาคใต้ตอนล่าง ในการแข่งขัน SDN FUTSAL

Read More »

Reading Aloud Camp

วันที่​ 4 เมษายน​ 2564​  นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเ ...

Read More »

สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

วันที่​ 3 เมษายน​ 2564​  นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเ ...

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

Read More »

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่ว ...

Read More »