ตารางสอบ

เวลา

วิชา

จำนวนข้อ

คะแนน

09.00-12.00 น.

คณิตศาสตร์

20

30

วิทยาศาสตร์

20

30

ภาษาไทย

20

20

ภาษาอังกฤษ

20

20

สังคมศึกษา

20

20

เตือนความจำ!

  • รับชำระเงินภายในวันที่ 11 ก.พ. 2565
  • ประกาศเลขที่นั่งสอบวันที่ 15 ก.พ. 2565
  • สอบวันที่ 20 ก.พ. 2565
  • ประกาศผลสอบ 22 ก.พ. 2565
  • รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา 24 ก.พ. 2565