หน้าหลัก

message user image
ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา”ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ

Smart Menu For My Phone