Home » ผลงานครู (page 4)

ผลงานครู

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตร การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More »

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Open House 2018 บานบุรี วิชาการ “ชุมนุม สร้างอาชีพ”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม Open ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม ...

Read More »

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จังหวัดสตูล) กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร วันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ.โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสโมสร ทองสิพพัญญู ครูโรงเรียนสตูลวิทยา ที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลโดยมิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสโมสร ทองสิพพัญญู ครูโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ยินดีกับครูญาณกวี แก้ววงศ์ ได้รับรางวัล MOE AWARD ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Read More »

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อบ้านเราดี๊ดีมีแต่สันติสุข ระดับจังหวัดชายแดนใต้

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

วันนี้ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณหอประชุมหนึ่งร้อยปี โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมการทำดอกไม้จัน โดยมีนักเรียนจำนวนร้อยกว่าคนเข้าร่วม

Read More »

ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรมิตา สมัครพงศ์ ได ...

Read More »

รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ”บ้านเราดี๊ดี มีแต่สันติสุข”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลากรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ ...

Read More »