Home » ผลงานครู (page 2)

ผลงานครู

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ ลดเวลาเรียน/ อย. น้อย

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน computer การสร้างเกมด้วยโปรแกรม construct 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.62 ณ ห้อง computer 134 โดยมีวิทยากรครูตรีนุช ทิศเมือง และ น.ส.ณัฐฐนิชา สุดเหลือ นักเรียน ชั้น ม 6/1 เป็นวิทยากร

Read More »

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการพลเมือง พลวัต กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2562 ณ วัดพิทักษะคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปาริชาติ บำราญ รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ครูดี ไม่มีอบายมุข รุ่นที่8 จาก รมต. กระทรวงศึกษาธิการ

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 6 ธันวาคม​ 61​ กลุ่มสาระสังคมศึกษา​ฯ​ จัดกิจกรรมตอบปัญหาวัน​รัฐธรรมนูญ​ ณ​ ห้องโสต​ทัศนศึกษา​ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันท ...

Read More »

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัลโครงงานกระบวนการสร้างสรรค์ ณ การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2561 (National Science & Technology Fair 2018) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้รับรางวัล ...

Read More »

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กล่มุสาระวิทยาศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์โดยการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยามอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ เรื่อง “ตามติดชีวิตเคย…เคย” ของทีม เด็กสร้างหนัง 2 โรงเรียนสตูลวิทยา และได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวด “ภาพยนตร์สั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 4” ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

Read More »