Home » กิจกรรมครู (page 14)

กิจกรรมครู

27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด, วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

Read More »

23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล

Read More »

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานศิลปะ “สร้างศิลป์คิดถึงพ่อ” โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณรั้วโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read More »

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบธงสีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามโรงเรียนสตูลวิทยาและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิท ...

Read More »

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ...

Read More »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ STW conservative Math camp 2017 ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล สะทิงพระ จังหวัดสงขลา

Read More »

ศูนย์ ERIC จัดกิจกรรม Reading Aloud Camp for M.1 Student ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

ศูนย์ ERIC จัดกิจกรรม Reading Aloud Camp for M.1 Student ระห ...

Read More »

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพิทักษ์คลองขุด

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา จ ...

Read More »

คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมอบรม EIS & ICT-OJT Digital Technology 23-24 มิถุนายน 2560 โดย.ผอ.สุรพงษ์ งามสม ผอ.ร.ร.วัดนายโรง ผู้ขับเคลื่อน EIS ประเทศไทย

Read More »

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณ หน้าเสาธง

Read More »