Home » กิจกรรมครู (page 15)

กิจกรรมครู

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และ ร่วมรำลึกบุญคุณครู ประจำปี 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมพิธีไหว้คร ...

Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ ณ มัสยิดนูรุลมุสดากัม ตำบลควนขัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมรอมฏอนสัมพ ...

Read More »

โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลเพื่อยกร ...

Read More »

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ณ ลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการพัฒนาศัยภาพครูสู่มืออาชีพ กิจกรร ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองและ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยายินดีกับครูณัฏยา แสงอรุณ ได้รับรางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ 2559

โรงเรียนสตูลวิทยายินดีกับครูณัฏยา แสงอรุณ ได้รับรางวัลอาสาสม ...

Read More »

ให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์หุ่นยนต์และการบังคับเครื่องบินเล็กบังคับด้วยมือ ให้กับโรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 28 มีนาคม 2560 คุณครูสุริยัน บิลหีมและคุณครูวิทยา มิห ...

Read More »

นักเรียนเข้าร่วมการอบรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน 2560

วันที่ 13 -15 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยานำโดยครูสุริยา บี ...

Read More »

วันที่ 19 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเช้านี้@สันหลังมังกร ตันหยงโป ค่าย BahasaMelayuBahasaAsean Camp 2017 ForeignLanguaggeDepartment Satunwitta School

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วันที่ 19 มีนาคม 2560 กลุ่มสาระภาษาต ...

Read More »

ผลการแข่งขัน นิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

โครงการนิทรรศการวิชาการเทศบาลเมืองสตูล ครั้งที่ 3 ประจำปี 25 ...

Read More »