Home » กิจกรรม (page 7)

กิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 และ 5/6 เป็นตัวแทน โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 6 ธันวาคม​ 61​ กลุ่มสาระสังคมศึกษา​ฯ​ จัดกิจกรรมตอบปัญหาวัน​รัฐธรรมนูญ​ ณ​ ห้องโสต​ทัศนศึกษา​ โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

กิจกรรม 9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ kid จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ฟื้นฟูป่ชายเลน บ้านหัวทาง อ.เมือง สตูล

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 โครงการ ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อ ...

Read More »

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 29 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมบานบุรี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 29 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมบานบุรี

Read More »

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา จัดสอบธรรมศึกษา​ แม่กองธรรมสนามหลวง​ ณ​ หอประชุม​ 100 ปี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 โรงเรียน โดยมีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน (Networking Programme) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในโอกาสต่อไป

โรงเรียนสตูลวิทยา ต้อนรับคณะครูจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 โรง ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพิเศษ (SMART) มัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (Reading Aloud Clinic Camp) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.2/7 และ 2/8 ณ เสรีแกรนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักกเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาเข้ารับประเมินโรงเรียน ...

Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี ...

Read More »

ศูนย์ AFS โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม AFS อาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 20 กันยายน 2561 มูลนิธิเอเอฟเอสประเ ...

Read More »