Home » Uncategorized » ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-bidding

 1. บก01
 2. ปร6
 3. ปร5(ก)ปร4(ก)
 4. ปร5(ข)ปร4(ข)
 5. Factor_F
 6. งวดงาน,งวดเงินอาคารห้องสมุด
 7. แบบรูปรายการอาคารห้องสมุด
 8. TORร่างขอบเขตของงาน
 9. รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
 10. ประมาณราคากลาง190263
 11. ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

ประกาศ ผลการเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่ 1 /2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

Facebook iconFa ...

ประกาศเรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียน (PDF ...

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด Face ...

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ตรวจสอบผลคะแนน 1/2564

ผลคะแนน ก่อนกลา ...

รับเงิน 2,000

Facebook iconFa ...

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด Face ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อ Faceboo ...

การรับสมัครสอบทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใบสมัคร รายละเอ ...

แนวทางการเปิดเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ประกาศโรงเรียนส ...

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ม.2-3 ม.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Pay in Slip ของ ...

ผลการการเรียนซ้ำ ม.1,2,4 และ 5 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

ตารางสอนนักเรียน 1/2564

รายละเอียดตาราง ...

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Facebook iconFa ...

ผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับการพิจารณา โดยวิธีการคัดเลือก

Facebook iconFa ...

ผลการสอบแก้ตัวชั้น ม.1 2 4 5 แก้ตัวครั้งที่ 1/2563 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู ...