หน้าหลัก

วิธีการชำระเงินผ่าน application krungthai next

1. เปิด application krungthai next

2. เลือกเมนูจ่ายบิล

3. ระบุตัวเลข 81850 ในช่องค้นหา

4. กดเลือก ชื่อโรงเรียนสตูลวิทยา (81850)

5. พิมพ์รหัสผู้สมัครสอบ 5 ตัว

6. พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้สมัครสอบ ให้พิมเฉพาะชื่อเท่านั้นไม่ต้องใส่คำนำหน้า (เพราะหากพิมพ์ยาวเกินไป ระบบจะโอนเงินไม่ได้)

7. พิมพ์จำนวนเงิน 100 บาท

8. กดปุ่มถัดไป

9. ระบบจะแจ้งว่าการชำระเงินสำเร็จให้เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้

10. เมื่อชำระงินแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินได้ในเวลา 16.00 น. ของวันถัดไป

message user image
ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2567 เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ

Smart Menu For My Phone